Lensys Cyffwrdd
Lensys Cyffwrdd

 


Mae gennyn ni flynyddoedd o brofiad ym maes arbenigol lensys cyffwrdd. Os ydych chi wedi penderfynu mai lensys cyffwrdd yw’r dewis i chi, rydyn ni’n cynnig gwasanaeth gosod gofalus a gofal dilynol sy’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n gwisgo lensys cyffwrdd.

 

Pa lens?
Mae dewis o lensys ar gael. Fe allwn ni roi cyngor i chi ynghylch pa lens sydd orau ar eich cyfer chi a’ch ffordd o fyw.

Caled Nwy Dreiddadwy - mae lensys nwy dreiddadwy yn arnofio yn yr hylif dagrau, gan alluogi mwy o ocsigen i gyrraedd y cornea.

Lensys meddal - mae lensys meddal yn gyffredinol yn fwy cyffyrddus a sefydlog na lensys caled. Tydi rhai meddal ddim mor gryf â rhai caled ac fe all ansawdd amrywio ychydig yn llai na gyda lensys caled neu sbectols.

Lensys taflu - mae’r rhain yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ac maen nhw hefyd yn ddewis da o ran cost, gan fod y lensys yn cael eu gwisgo am ddiwrnod, ac yna’n cael eu taflu. Mae’r rhain yn costio cyn lleied â £1 y dydd. Mae hynny’n fargen! A gan fod y lensys yn rhai dyddiol, nid oes angen i chi brynu unrhyw hylif.

Lensys cyffwrdd deuffocal - mae’r rhain ar gael yn awr fel lensys meddal neu rai caled nwy dreiddadwy. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael lensys cyffwrdd, galwch yn Barnet Pepper ac fe gewch archwiliad manwl a chyngor gwych.

 

All our Contact Lens Scheme patients receive ALL the benefits of Gofal Golwg - including 30% discount off their glasses.

 

English

Manylion Cyswllt

Fe allwch gysylltu â ni'n hawdd drwy ddefnyddio unrhyw un o'r canlynol:

Ffôn : (01286) 672717
E-bost : staff@barnetpepper.co.uk
Post : Barnet Pepper Optometrists & Contact Lens Practitioners,
28 Pool Street,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 2AB