twitter

 

NEWYDDION DIWEDDARAF - Daeth Optegwyr annibynnol yn gyntaf mewn holiadur gan gylchgrawn Which?: Sgôr cwsmar o 88%! - Dilynwch ni ar Trydar!! cliciwch yma - We now have the ULTRA-WIDE VIEW DAYTONA FUNDUS CAMERA – showing more of the retina than ever before. Please ask in-store about having your retina photographed!! - cliciwch yma am fwy o fanylion - am fwy o newyddion a chynigion cliciwch yma

 

img

Amdanom
Am Barnet Pepper Cyf.

Yma cewch wybod pwy ydyn ni yn Barnet Pepper ac fe gewch wybod beth o hanes y cwmni
img

img

Golwg
Am eich golwg

Gwybodaeth bwysig am eich golwg a’r hyn y gallwn ni ei wneud i’w warchod.

img

img

Fframiau & Lensys
Am ein cynnyrch

Yma cewch weld yr amrediad o fframiau a lensys sydd ar gael gennyn ni.
img

img

Lensys Cyffwrdd
Am ein lensys cyffwrdd

Yma cewch wybodaeth am ein lensys cyffwrdd.

img

img

Technoleg
Y dechnoleg sydd gennyn ni

Yma cewch fwy o wybodaeth am y dechnoleg ddiweddaraf y gallwn ei gynnig i chi.

img

Croeso
Beth sy’n digwydd yn Barnet Pepper Ltd ? Dowch i weld

Croeso i’n gwefan. Rydan ni’n gobeithio y bydd yn ychwanegiad diddorol i’n gwasanaeth.
Sefydlwyd y cwmni teuluol Barnet Pepper fwy na chwe deg mlynedd yn ôl ac mae’n ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn un o’r cwmnïau gorau yn ei faes.

Mae gennyn ni’r cyfarpar technolegol diweddaraf a’r arbenigedd i ddarparu gwasanaeth rhagorol heb golli’r cysylltiad personol. Mae ein cwsmeriaid yn bwysig i ni. Credwn y dylai pob cwsmer ddisgwyl a chael y gorau, o ran gofal a gwasanaeth.

Does gennyn ni ddim diddordeb mewn gimics rhad yn Barnet Pepper. Rydyn ni’n treulio amser gyda phob cwsmer er mwyn rhoi’r gofal clinigol a’r cyngor gorau posibl.

I wneud apwyntiad: Cliciwch Yma

 

img img img

English

 

Manylion Cyswllt

Fe allwch gysylltu â ni'n hawdd drwy ddefnyddio unrhyw un o'r canlynol:

Ffôn : (01286) 672717
E-bost : staff@barnetpepper.co.uk
Post : Barnet Pepper Optometrists & Contact Lens Practitioners,
28 Pool Street,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 2AB

Bookmark and Share